معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارمعاون هماهنگی امورعمرانی استاندار به همراه مدیرکل راه و شهرسازی ، فرماندار میبد و رئیس بنیاد مسکن از سایت نهضت ملی مسکن مهر آباد، 400 واحدی و سعید آباد و بفروئیه بازدید کردند .
محمد جواد ابوالحسینی در این بازدید فرایند آماده سازی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان میبد را مطلوب خواند و گفت : تامین تسهیلات و تعیین قیمت ازموضوعاتی بود که در این بازدید مطرح شد و با مذاکراتی که با سایت های سایر شهرستان ها انجام گرفت ؛ قرار شد؛ با انجام این اقدامات ، فرایند تحویل سرعت بیشتری بگیرد .
ابوالحسینی  با بیان اینکه آماده سازی سایت 70 هکتاری سعید آباد مطلوب بود افزود : با پی گیری هایی که بنیاد مسکن و فرماندارخواهند داشت ، عملیات آماده سازی در این سایت تکمیل و تا خرداد ماه سال 1402 این اراضی برای بارگزاری مسکونی تبدیل و برای تحویل به متقاضیان آماده خواهد شد .
 وی خاطرنشان کرد : پیرامون  سایر اراضی تعیین شده برای نهضت ملی مسکن هم مشکلاتی مطرح شد که قرار شد مشکلاتی که در شهرستان قابل پی گیری است انجام و بقیه مشکلات در شورای مسکن استان با حضور استاندار مطرح و رفع شود .
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تصریح کرد : از تعداد 4هزار متقاضی که تایید نهایی شده بیش از 2هزار واحد درحال آماده سازی است که تا قبل از خرداد ماه 1403 تحویل متقاضیان خواهد شد.
ابوالحسینی گفت :  بیش از  هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است که تعدادی به بهره برداری رسیده و تعدادی هم درحال تکمیل فرایند اجرایی است که به زودی بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد .