اطلاعیه

شهروندان عزیز میبدی در پی اختلال فنی و سامانه‌ای، توزیع سوخت در جایگاه‌های سوخت از ساعت 11 صبح امروز متوقف و ممکن است این وقفه تا ساعاتی ادامه یابد.

لذا خواهشمند است برای جلوگیری از ازدحام خودرو، موقتاً از مراجعه به جایگاه‌های سوخت خودداری شود و با رفع مشکل، خدمات‌دهی پمپ‌های بنزین از سر گرفته می‌شود.

گفتنی است، این مشکل سامانه‌ای و فنی بوده و شایعات احتمالی گرانی سوخت واقعیت ندارد.