مدیرکل امور مالیاتی استان یزد گفت: شرکتها و اشخاص حقوقی از ابتدای مهرماه امسال مکلف شدند تا اطلاعات خرید و فروش را به صورت صدور فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.
رضا نجف زاده در حاشیه میز خدمت برگزار شده در اداره امور مالیاتی میبد، افزود: مشاغل و اصناف نیز از دی ماه امسال به این سامانه می پیوندند. این سامانه ابرپروژه‌ای است که از طریق آن علاوه بر بحث شفاف شدن اقتصاد و افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب اطلاع یافتن از تولید کالاها و نرخ تعیین شده برای کالاها و کنترل تورم توسط دولت می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد اظهار کرد: در میز خدمت امروز مشکلات مرتبط به بخشودگی جرایم مالیاتی مردم بررسی ، حل و فصل ودستور رسیدگی داده شد.
وی افزود: جرائم عدم تسلیم اظهارنامه، دیرکرد پرداخت مالیات و ارزش افزوده با توجه به مطلع نبودن مودیان مالیاتی یا فراموش کردن پرداخت از سوی آنها بررسی شد و در مواردی که قابل بخشودگی بود، حل و فصل و دستور پرداخت داده شد.
نجف زاده اضافه کرد: بخشی از جرائم بر اساس مواد قانونی مقرر در مالیات مستقیم ، سامانه مودیان، پایانه فروشگاهی و مواد قانونی 22 و 23 ارزش افزوده و بر اساس اختیارات تفویض شده و ابلاغ شده و شرایط و پرونده مودی قابل بخشودگی است و بخشودگی داده شد.
وی اضافه کرد: افرادی که مشمول قانون ارزش افزوده هستند، هر فصلی باید برای مابه التفاوت خرید و فروشی که داشته‌اند اظهارنامه ارزش افزوده تسلیم  و مالیات پرداخت کنند. همچنین  مودیان مرتبط باید معادلات فصلی خود را در سامانه 169 وارد کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در باره اقشار مراجعه کننده برای بهره‌مندی از میز خدمت برگزار شده گفت: مودیان از قشرهای حقیقی و حقوقی ، شرکتها و کسب و مشاغل تولیدی بودند.
وی با بیان اینکه زمان تسلیم اظهار نامه هر سال از طریق رسانه ها و فضای مجازی  اطلاع رسانی می‌شود اظهار کرد: زمان تکمیل اظهارنامه و تسویه مالیات سال قبل برای  مودیان مشاغل ، خرداد ماه هر سال و برای شرکتها و اشخاص حقوقی، تیر ماه هر سال تعیین شده‌است.