به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد: همايش  رونمايي پروژه شهر خلاق در شهرستان ميبد با حضور فلاح فرماندار ، فاطمي معاون مدير كل ميراث و تني چند از مسئولين شهرستان و همچنين نخبگان و فرهيختگان ميبدي در سالن فرمانداري برگزار شد .