به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  جواديان زاده مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري يزد از بيمارستان امام جعفر صادق و مركز ژنتيك شهرستان ميبد بازديد به عمل آوردند :