چهاردهم تيرماه همزمان با تصويب قانون دهياريها و نامگذاري اين روز به عنوان روز دهياريها برگ زرين ديگري است در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در حاكميت مردم بر مردم .
بي شك دهياريها به عنوان نهاد غير دولتي و با شخصيت حقوقي مستقل در روستاها مي تواند باعث رونق و پيشرفت روز افزون  كشور باشد .
شرح وظايفي كه در قانون پيش بيني شده در صورت اجراي صحيح آن مي تواند گام بلندي در خود كفايي روستاها و در پي آن پيشرفت كشور باشد . دهيار برخواسته از متن مردم روستا مسلما آشنايي كامل به مسائل و مشكلات روستا خواهد داشت و اين خود كمك شاياني در پيشبرد اهداف بلند در محيطهاي روستايي خواهد بود .

اينجانب ضمن تبريك مجدد به ملت شريف و قهرمان ايران اسلامي به خاطر خلق حماسه سياسي در 24 خرداد ، اين روز را به تمامي دهياران كشور بويژه دهياران روستاهاي شهرستان ميبد كه با همت خود آباداني و نشاط را در بين مردم ايجاد مي كنند تبريك عرض نموده و براي همه اين عزيزان آرزوي سربلندي و توفيق روز افزون دارم .