همزمان با هفته تعاون سه پروژه تعاوني درشهرستان ميبد به بهره برداري رسيد

لازم به ذكراست : شركت همگام با بهداشت ، درزميني به مساحت 5600مترمربع و با زيربناي 1200مترمربع شامل سالن توليد ، آزمايشگاه و انبار ، با سرمايه 4 ميليارد ريال كه يك ونيم ميليارد آن ازواگذاري هاي فني اعتباري بانك تعاون تامين شده است به بهره برداري رسيد .

اين شركت درحال حاضردريك شيفت كاري 3 نوع محصول سفيد كننده ، جرم گيرو لوله بازكن توليد مي كند و درسال آينده تنوع توليدات آن به 40 نوع محصول مي رسد .
همچنين اين شركت براي 12 نفرزن ومرد زمينه اشتغال فراهم آورده است .
شركت تعاوني مينوی سبزميبد نيز با سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال با زيربناي 1100 مترمربع و با اشتغال 12 نفرازبانوان دريك شيفت كاري با توليد محصول فراورده هاي سبزيجات به صورت تازه و منجمد به بهره برداري رسيد .
همچنين شركت تعاوني توسعه گردشگري كهن دژ ميبد ، اولين شركت تخصصي درزمينه توسعه گردشگري ميبد با هدف تامين زيرساخت هاي گردشگري اعم ازتوسعه فضاهاي اقامتي ، ايجاد كمپ ، ساخت هتل و تبديل مكانهاي تاريخي و تغييركاربري به هتل هاي سنتي ، ميهمانخانه و رستوران هاي سنتي نيزبا حضورفرماندارميبد و اكبردهستاني ريئس تعاون ميبد افتتاح شد .
فرماندارميبد در مراسم افتتاح شركت همگام با بهداشت ضمن تشكرازحمايت هاي مديركل تعاون استان يزد و اداره تعاون شهرستان ميبدپشتكاررا نشانگرخيرو بركت بيان كرد و افزود:اميد است : اين مجموعه با ظرفيت هرچه تمامتربه كارخود ادامه دهد .