همزمان با ايام الله دهه فجر از بيماران عيادت شد

در اين مراسم كه تعدادي از جوانان داوطلب جمعيت هلا ل احمر، مسئول دفتر امام جمعه،معاون فرماندار و رئيس هلال احمر حضور داشتند از بيماران بستري در بخشهاي داخلي ، جراحي،زنان و سي سي يو عيادت شد و به رسم يادبود به آنها هدايايي اهداء شد