به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه هماهنگي جهت برنامه هاي همايش  "شهرستان ميبد و چالش هاي ترافيك پيش رو" در محل فرمانداري شهرستان برگزار شد.

 طي اين جلسه مقرر شد سلسله كارگاه هاي  آموزشي تحت عنوان ، فرهنگ  ومقررات  ترافيك  در سطوح كودكان ،خانواده ها و رانندگان حرفه اي در خرداد ماه سال جاري با همكاري سازمان هاي مردم نهاد فعال شهرستان برگزار گردد.

اين همايش قرار است  مهر ماه 1394 در سطح ملي و با همكاري سازمان هاي متولي ترافيك اعم از پليس راهور، پژوهشكده وزارت راه و شهرسازي ،دانشگاه ها ، بيمه ها و ساير ارگان هاي  رسمي و همچنين بهداشت جهاني و با مسئوليت فرمانداري ،شهرداري و كميته جامعه ايمن و همكاري سراي فرهيختگان شهرستان ميبد برگزار مي شود . دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد نيز در خصوص برگزاري همايش اعلام آمادگي نموده است .