به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد: رونمايي از پروژه شهر خلاق درميبد درهمايشي با حضور فرماندارميبد، معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان و جمعي از نخبگان و مسئولين شهرستان ميبد برگزار شد از  پروژه شهر خلاق گردشگري رونمايي شد

معماري و طراحي ، صنايع دستي ، موسيقي ،‌رسانه و  غذا از مولفه هاي شهر خلاق است كه يونسكو بر اساس آن هر سال يك شهر را بعنوان شهر خلاق گردشگري درجهان معرفي مي كند .

از آنجا كه شهرستان ميبد از تاريخ و فرهنگ غني و صنايع دستي ارزشمندي برخوردار مي باشد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي رشد قابل توجهي در عرصه هاي علمي و اقتصادي و اجتماعي داشته است ؛نمونه بارزي از شهر خلاق به شما مي رود.

مديرپروژه ، ميبدشهرخلاق گردشگري گفت :درايران 13 شهر كانديداي شهر خلاق دريونسكو شدند كه مهمترين آنها رشت ، اصفهان و شيراز است كه با توجه به مولفه هاي مورد نظر يونسكو ، شهرستان ميبد بعنوان اولين شهر خلاق در ايران انتخاب شده است .

مدير پروژه ميبد شهر خلاق دراين همايش گفت :درهر سال از كل دنيا تنها يك شهر مي تواند درحوزه شهر خلاق دريونسكو ثبت شود كه با اقداماتي كه درشهرستان ميبد درحال انجام است در چند سال آينده به استاندارهاي يونسكو خواهيم رسيد و شهرستان ميبد بعنوان اولين شهر ايراني در يونسكو بعنوان شهر خلاق ثبت خواهد شد .

موحد با برشمردن معماري وطراحي ، صنايع دستي ،‌رسانه ،‌موسيقي ،‌خوارك شناسي بعنوان مولفه هاي شهر خلاق گفت : از ميان 13 شهر پيشنهادي در سطح كشور از جمله رشت ،‌اصفهان و شيراز ،‌شهرستان ميبد كه در سه مولفه معماري و طراحي ، صنايع دستي و خوراك شناسي ظرفيت خوبي را دارد بعنوان شهر خلاق گردشگري معرفي شده است .

مصطفي موحد افزود: شهر خلاق شهري است كه در يونسكو در سال هاي اخير بعنوان آخرين نسل گردشگري مطرح است و نوع ترين اتفاقي است كه دردنيا اتفاق افتاده است تعامل دو طرفه ميان گردشگر و مسافر با مردم است .

موحد خاطرنشان كرد : شهرهاي خلاق از سال 2004 به بعد در يونسكو ثبت شده است شهرهاي خلاقي كه دردنيا مطرح هستند عموما در 7 حوزه ادبيات ،‌ صنايع دستي ، سينما ،موسيقي  غذا وخوراك شناسي و طراحي ومعماري شهري دريونسكو ثبت مي شوندكه شهرستان ميبد در سه حوزه معماري و طراحي ، صنايع دستي و خوراك شناسي از ظرفيت بالايي برخوردار است .

معاون گردشگري استان هم دراين همايش گفت :حركتي كه در خصوص معرفي شهرستان ميبد ازسوي نهاد مردمي بعنوان شهر خلاق گردشگري آغازشده است حركت بسيار ارزشمندي است و اداره ميراث و فرهنگي هم فعاليت هاي خوبي را انجام داده بود كه ميبد را درحوزه صنايع دستي براي شهر خلاق در سازمان يونسكو كانديد كند اما امروز تلاش هايي كه انجام گرفته است شهرستان ميبد در سه حوزه معماري و طراحي ، صنايع دستي و غذا به عنوان شهر خلاق گردشگري مطرح است .

مصطفي فاطمي گفت: خلاقيتي كه در بحث نوع صنايع دستي و نقوشي كه به طور خاص در آثار صنايع دستي اين شهرستان خلق شده است دركنار آن بحث غذاهاي سنتي و طراحي و معماري هم ديده شد كه اين مجموعه باعث شد شهرستان ميبد به عنوان شهر خلاق گردشگري معرفي شود.

وي با اشاره به ويژگي شهرهاي كويري ايران گفت :شهرهاي كويري ايران با خلاقيت شكل گرفتند و زندگي در آنها باخلاقيت جريان پيدا كرده است به همين خاطراست كه گزينه نهايي شهر خلاق ازطرف جمهوري اسلامي شايسته است كه يكي از شهرهاي باستاني كويري باشد كه ما با توجه به قدمتي كه درشهرستان ميبد داريم بعنوان قديمترين شهر باستاني استان ، اين گزينه مناسبي بعنوان پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران براي شهر خلاق به سازمان جهاني يونسكو مي باشد .

معاون گردشگري استان با بيان اينكه گزينه هاي مختلفي در كشور خودشان را براي شهر خلاق معرفي كردند گفت :مهمترين اين شهرها،‌تهران ،رشت ، لاله جين همدان ‌و ماسوله گيلان هستند ولي درنهايت پروژه ايي كه كامل است و مي توانيم بعنوان پروژه كامل روي آن بحث كنيم شهرستان ميبد است چون صنايع دستي كامل شده و در دو حوزه معماري و طراحي و غذاهاي سنتي هم درحال بررسي است .

فاطمي با بيان اينكه در بين اين همه شهري كه در دنيا وجود دارد معرفي كردن شهرستان ميبد بعنوان شهر خلاق كار بسيار دشواري است  تصريح كرد : ما در دنيا رقابت دشواري براي انتخاب شدن به عنوان شهر خلاق در پيش داريم و به نظر مي رسد بهترين شكل معرفي يك شهر بعنوان شهرخلاق اين است كه دريك از سازمانهاي جهاني مطرح شود و شهر خلاق بعنوان يك برند قابل قبول در يونسكو مطرح است و شهرهاي بسيار بزرگي و پايتخت هاي بزرگ دنيا توانسته اند بعنوان شهر خلاق جايگاه خود را در يونسكو تثبيت كنند و اميدواريم كه شهرستان ميبد هم در شبكه شهرهاي خلاق قراربگيرد .