نمایندگی شرکت نفت در میبد راه اندازی شد
همشهریان عزیز می توانند در وقت اداری کلیه روزهای هفته به جز پنج شنبه با مراجعه به دفتر شرکت نفت واقع در فرمانداری امور مربوطه را انجام دهند .