در اين جلسه سيد محسن فلاح : ضمن تقدير و تشكر از اقدامات ستاد اقامه نماز در ايام نوروز با بيان اينكه مساجد پايگاه ديني ،اخلاقي و اجتماعي  به حساب مي آيند افزود : ما زماني ميتوانيم مساجد قوي داشته باشيم كه هيأت امناي محكم ومنسجمي داشته باشيم .

در ادامه فلاح مسائل مربوط به مساجد را حول سه محور : امنيت و بهداشت ،  مناسب سازي مساجد و  پاركينگ مساجد  بيان داشتند .

 دراين جلسه  همچنين حاضرين به  ارائه  برنامه هاي خود حول  محور هاي بيان شده مطرح نمودند.