به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، طي جلسه اي غير علني و با حضور كليه اعضاي شوراي اسلامي شهر ميبد جلسه استيضاح شهردار ميبد برگزار شد .

در اين جلسه كه بيش از 5  ساعت به طول انجاميد سوالات مطرح شده از جانب اعضاي شوراي اسلامي شهر ميبد قرائت شد و در ادامه موافقان و مخالفان استيضاح به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند .

در پايان جلسه و پس از راي گيري محمد حسين هدايي شهردار ميبد از سمت خود بركنار و نوبخت بابائيان به عنوان سرپرست شهرداري انتخاب شد .

هدايي نزديك به بيست ماه در سمت شهردار ميبد خدمت نمود .