فلاح فرماندار ميبد گفت : شهرخلاق موضوعي بوده است كه سازمان ميراث فرهنگي دنبال مي نموده و اين موضوع چيزي نيست كه واگذار شود . شهر ميبد هم يك شهر پيشنهادي است ، مثل شهرهاي ديگر.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : معمولا شهر خلاق مي بايست يك پرسه اي  در حدود 8 سال طي نمايد تا به پذيرش يونسكو درآيد . يكي از محورهاي شهر خلاق صنايع دستي شهرستان مي باشد كه در اين ارتباط جلسه اي با دكتر طالبان معاونت ميراث فرهنگي كشور داشتيم و برنامه هاي توسعه صنايع دستي را دنبال  نموديم .  

آقاي فلاح افزودند: در  شهر خلاق بايد حوادث ترافيكي  و ناهنجاريهاي اجتماعي  در آن به حداقل برسد، شادابي  و نشاط اجتماعي آن مطلبوب  باشد و آثار تاريخي آن احيا ء شود و در عين حال يك سري پارامتر ها وجود دارد كه بايد شكل بگيرد ، بعد از آن  يونسكو  با اعزام  نماينده موارد را بررسي و تجزيه وتحليل مي كند.

آقاي فلاح تصريح كردند: ما به شدت دنبال اين موضوع هستيم ، تاكنون در ايران  شهري بعنوان شهر خلاق كه مورد تأئيد  و تصويب يونسكو باشد نداشته ايم البته شهرهاي بسياري  به دنبال اين  موضوع مي باشند و در حوزه هاي مختلف بويژه ميراث فرهنگي اقدامات خوبي هم انجام داده اند،  در عين حال ويژگيها و پارامترهايي خوبي در شهرستان داريم كه در صورت پيگيري همه جانبه سريعتر بدان دست پيدا خواهيم كرد .

وي تصريح كرد : در مورد مبحث شهر خلاق همه بايد تلاش كنند در حال حاضر شخصا"  بيش از 20درصد وقت خود را در زمينه ميراث و مسائل و مشكلات آن سپري مي كنم  .