فرماندار ميبد: شجره طيبه صالحين به تقويت بنيانهاي فكري ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي و بصيرت درجوانان كمك خواهد كرد

فرماندارميبد دراين جلسه با اشاره به اهميت طرح شجره طيبه صالحين اظهاراميدواري كرد : با برنامه ريزي قوي شاهد تقويت بنيانهاي فكري ، سياسي ، اجتماعي وفرهنگي و بصيرت درجوانان باشيم

محمد رضا رجايي شيطنت هاي استكباررا خاطرنشان كرد وافزود : درطول انقلاب اسلامي دشمنان نظام همواره به دنبال ايجاد چالش درنظام اسلامي بوده اند و فتنه سبزآخرين چالش استكباربا همكاري عوامل داخلي و منافقان بود كه با هوشياري ملت بزرگ ايران و رهبري مقام عظماي ولايت،  نظام اسلامي ازاين چالش بزرگ سربلند بيرون آمد
وي تصريح كرد : قطعا طرح شجره طيبه صالحين به دنبال پركرن اين فاصله ها و تاثيرگذاري برافكارنخبگان وجوانان و افزايش بصيرت ديني عموم وبه ويژه خواص است وبايد مديران ودست اندركاران اين طرح با
 آخرين اطلاعات سياسي ، برنامه  و رويكرد هاي نظا م به ويژه  با بيانات مقام معظم رهبري درگفتارو كردارورفتارهمسوباشند
سردارالله دادي فرمانده سپاه الغديراستان يزد دراين جلسه ضمن قدرداني ازپايه گذاران طرح شجره طيبه صالحين درميبد گفت : طرح شجره طيبه صالحين ، طرح معرفتي وتربيتي است
سرهنگ فتحعلي زارع فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ميبد هم دراين جلسه گزارشي ازفعاليت هاي حلقه هاي طرح شجره طيبه صالحين درميبد ارائه داد
گفتني است بعدازپايان جلسه كلنگ ساختمان گردان 5 پياده امام حسين (ع) درمحل ناحيه مقاومت بسيج ميبد به زمين زده شد
اين ساختمان با زيربناي 350 مترمربع و با هزينه 45 ميليون تومان ازاعتبارات مهندسي سپاه استان ساخته مي شود