به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : سومين جشن گلريزان با حضور معاون اداره كل زندانهاي استان ،‌مديرعامل ستاد ديه ، فلاح فرماندار ميبد ، رئيس زندان اردكان وجمعي از مديران شهرك صنعتي در سالن اجتماعات فرمانداري ميبد برگزار شد.

فلاح فرماندارميبد در اين مراسم  ضمن خيرمقدم به حاضران كه از شهرهاي مختلف و از مراكز صنعتي حضور پيدا كرد بودند تقدير و تشكر نمودند . وي با ارائه گزارشي ، از كمك بخشهاي خيري، صاحبان صنايع در طول سال و همچنين پرداخت ماهانه 200 هزارتومان و 186 ميليون تومان در سال  به خانواده هاي زندانيان  را بخشي از حمايت هاي خيرين ، صاحبان صنايع و مسئولين اين شهرستان درحمايت از زندانيان وخانواده هاي آنان برشمرد و افزود: همه ما در برابر ناهنجاري هاي اجتماعي مسئوليم وبايد با نگاه پيشگيرانه به دنبال كاهش آسيب هاي اجتماعي درجامعه باشيم .

حسين فلاح با اشاره به حاكم شدن هنجارشكني درشهرستان به دليل افزايش آمارطلاق ، اعتياد و ارتباطات نامشروع ، برعزم ملي درمقابل اين ناهنجاري ها تاكيد كرد وگفت :  روحانيت نقش مهمي در تبين ارزشهاي اسلامي درجامعه دارند و بايد الگوي عملي  دين اسلام را به نسل جوان تبين كنند.

وي ادامه داد در جشن گلريزان امسال نيز خيرين و صاحبان صنايع مبلغ 550 ميليون ريال جهت كمك به زندانيان نيازمند جمع آوري گرديد .

فرماندار ميبد تصريح كرد : اين مبلغ جداي از مبالغي است كه در طول سال به بستگان برخي زندانيان جهت آزادي و همچنين كمك به خانواده هاي آنها اعطاء مي شود .  

فلاح در اين مراسم افزود : ضمن تشكرو قدرداني از عنايت ويژه امام جمعه محترم حضرت آيت الله اعرافي از آقاي افشون مدير عامل ستاد ديه استان ، حجت الاسلام قانعي دادستان و دهقاني رئيس دادگستري شهرستان ، مددي رئيس زندان اردكان و همچنين آقاي كلانتري و سعيد فلاح از آنها تقدير نمود .  ايشان رشد افزايش كمك را از عنايت ويژه خيرين و صنعتگران به اين بخش دانستند .

معاون اداره كل زندان هاي استان نيز دراين مراسم با قدرداني از كمك هاي انسان دوستانه خيرين و مديران صنايع در آزاد سازي زندانيان جرايم غير عمد گفت : يكي از وظايف ستاد ديه نهادينه كردن فرهنگ حسنه درجامعه است .

محمد سليمي با بيان اينكه برهرمسلماني واجب است كه درموقع گرفتاري ومشكلات به كمك هم نوع خود بشتابد افزود : زندانيان جرائم غيرعمد آن دسته از افرادي هستند كه خواسته يا ناخواسته به دليل مشكلات اقتصادي ومسائل خانواده راهي زندان ها شد ه اند .

وي با اشاره به كمك هاي خيرين درسال گذشته گفت : درسال 92 با كمك خيرين وكميته صلح وسازش 4 نفر از زندانيان محكوميت مالي شهرستان ميبد با پرداخت 847 ميليون تومان آزاد وبه آغوش خانواده هاي خود بازگشتند.

سليمي افزود :امسال هم  4 نفر ازشهروندان ميبد درزندانهاي استان به دليل جرايم غيرعمد تحمل مجازات مي كنند كه براي آزادي آنها ازبند زندان بالغ بريك ميليارد و970 ميليون ريال نياز است .

مديرعامل ستاد ديه استان هم درحاشيه اين مراسم از وجود 53 نفرمحكوم مالي در زندانهاي استان خبرداد و افزود: براي آزادي اين افراد 6 ميليارد تومان نياز است .

اسلام افشون گفت : خوشبختانه درسومين جشن گلريزان كه درشهرستان ميبد برگزارشد بالغ بر50 ميليون تومان جمع آوري شد كه اميدواريم بتوانيم تعدادي اززندانيان كه محكوم مالي همين شهرستان هستند از زندانهاي استان آزاد كنيم .

وي خاطرنشان كرد : سال گذشته 80 ميليون تومان دراين شهرستان جمع آوري و با كمك كميته صلح و سازش براي آزادي 4 نفرهزينه شد .

افشون فعاليت كميته صلح وسازش در كسب رضايت شاكي را يكي از فعاليت هاي ستاد ديه عنوان كرد و افزود: خوشبختانه تا كنون توانستيم بالغ بر40 ميليون تومان ازطريق كميته صلح وسازش رضايت شاكي را بگيريم كه اميدواريم بتوانيم هم رضايت بيشتري بگيريم وهم خيرين بيشتري شركت كنند و يا پول هايشان را به شماره حساب ستاد ديه استان واريز كنند .