فرماندار ميبد :


وي خاطر نشان كرد :  عليرغم اينكه همه دنيا انتخابات ايران را به رسميت شناخته و از آن به عنوان نماد دموكراسي ياد ميكنند بازهم رئيس رژيم صهيونيستي مي گويد ما معطل امريكا نمي مانيم و خودمان اقدام مي كنيم اينها نشانگر اين است كه تا حيات اين پليد در اين جهان باقي است دنياي اسلام روي آرامش را نخواهد ديد .
وي ادامه داد : راهپيمايي روز قدس و حماسه آفريني مردم در اين روز به هوشياري جهاني و همچنين آگاهي مستضعفين جهان كمك خواهد كرد .
ايشان راه حل مشكل فلسطين را در برگزاري انتخابات آزاد در سرزمينهاي فلسطين دانست . وي از مردم خواست باشكوه تمامتر در تظاهرات روز قدس شركت نمايند .
اين مراسم 11 مرداد ماه از محللات شهر به طرف ميدان جانبازان و سپس به سمت ميعاد گاه نماز جمعه ادامه خواهد داشت