راز بزرگ نامزد رياست جمهوري آمريكا؛مك‌كين با يوتيوب مك‌كين شد
زماني كه حضور جان مك‌كين، نامزد نهايي حزب جمهوري‌خواه آمريكا در انتخابات رياستجمهوري سال 2008 در هاله‌اي از ابهام قرار داشت و منابع مالي و تبليغاتي اين نامزد 72 ساله به حداقل رسيده بود، طراحان استراتژي مبارزات انتخاباتي مك‌كين به «يوتيوب» روي آوردند.
جولي جرمني (Juile Germany)، مدير انستيتو سياست دانشگاه جورخواشنگتن، مي‌گويد: مبارزات انتخاباتي مك‌كين در حال فروپاشي و شكست بود. اما آنهاتصميم گرفتند منابع مالي خود را با ساخت تبليغات ويديويي با كيفيت و جذاب و پخشآنها در يوتيوب خرج كنند
.
جرمني مي‌افزايد: جمهوري خواهان طرفدار مك‌كين تصميمگرفتند تبليغات انتخاباتي او را در صدر اخبار شبكه‌هاي تلويزيوني و كابلي قرار دهندتا به اين ترتيب نام نامزد منتخبشان بر سر زبان‌ها بيفتد و مردم در گفت‌وگو‌ها ومصاحبه‌هاي تلويزيوني مدام درباره مك‌كين و حزب جمهوري خواه صحبت كنند. به اعتقادجرمني و ساير كارشناسان، تبليغات ويديويي منتشر شده از مك‌كين در سايت بهاشتراك‌گذاري رايگان تصاوير ويديويي يوتيوب نقش به‌سزايي در احياي شانس و جايگاه اوبراي پيروزي در انتخابات مقدماتي ايالت همپشاير داشته است
.
مك‌كين موفق شد راينمايندگان حزب جمهوري‌خواه را به نفع خود جمع كند و براي انتخابات نهايي رياستجمهوري ايالات متحده كه 4 نوامبر برگزار خواهد شد، دورخير كند. اين در حالي است كهمك‌كين براي راهيابي به كاخ سفيد، از يوتيوب همچنان به عنوان يكي از ابزار‌هايتبليغاتي اصلي و سرنوشت‌ساز خود بهره مي‌برد
.
جرمني در اين باره مي‌گويد: جمهوريخواهان در ماه اوت، تبليغات خود را با حمله به باراك اوباما، نامزد حزب دموكرات دوچندان كردنند
.
اندرو راسيج، بنيان‌گذار وبلاگ Techpresident، كه به بررسي نقشفناوري در تغيير سياست اختصاص دارد، مي‌گويد: احزاب انتخاباتي آمريكا تبليغاتويديويي نامزد‌هاي خود را در وب عرضه مي‌كنند، در حالي كه به خوبي مي‌دانندطرفدارانشان اين تصاوير ويديويي را همه‌جا منتشر خواهند كرد. در واقع پلات‌فورميوتيوب جو كاملا جديدي را در رسانه‌هاي سياسي ايجاد كرده است
.
در برخي ازجنجالي‌ترين تصاوير ويديويي مك‌كين، رقيب او باراك اوباما، سناتوري پر سروصدا نشانداده شده كه مردم او را بيش از حد بزرگ كرده‌اند. اين تصاوير ويديويي كه در يوتيوبمنتشر شده است، هيچگاه در تلويزيون به نمايش در نيامده است و به همين دليل بهتصاوير ويديويي «شبح» معروف است. با اين اوصاف مي‌توان گفت نقشه‌هاي تبليغاتيمك‌كين طبق برنامه پيش رفته است و ردپاي مك‌كين در بسياري از شبكه‌هاي تلويزيوني،لينك‌هاي اينترنتي، وبلاگ‌ها و رسانه‌هاي چاپي ديده مي‌شود
.
يوتيوب نه تنهاابزار كار‌آمدي براي نمايش وسيع تبليغات نامزد‌هاي رياست جمهوري آمريكا بوده است،بلكه در عين حال درگاهي براي بيان مستقيم نقطه نظرات كانديدا‌ها به مخاطبان به شمارمي‌رود. جالب است بدانيد كه اوباما و مك‌كين هر دو شبكه اختصاص خود را روي يوتيوببه ترتيب به آدرس barackobama/ youtube.com و johnmccain/youtube.com راه‌اندازيكرده‌اند. لي رايني، مدير پروژه Pew Imternet und American Life Prokect در مركزتحقيقاتي Pew، مي‌گويد: مساله مهم در مورد تصاوير آنلاين و محتواي تحت وب اين استكه نامزد‌هاي انتخاباتي راه‌هاي جديدي را براي گفت‌وگو و ارتباط با مردم پيش‌رويخود مي‌بينند، چنان كه سياستمداران با وجود اينكه براي بيان ديدگاه‌هاي خود هنوزتكيه زيادي بر رسانه‌هاي سنتي دارند، ولي با اين وجود نامزدها از ساير فرصت‌هايتبليغاتي نيز غافل نبوده‌اند و از رسانه‌هاي كلاسيك پافراتر گذاشته و مستقيما ازطريق رسانه‌هاي تحت وب با راي‌دهندگان ارتباط دو سويه برقرار مي‌كنند
.
استيوگروو، مدير اخبار و سياست وب‌سايت يوتيوب كه به گوگل تعلق دارد، اين سايت بهاشتراك‌گذاري تصاوير ويديويي را بزرگ‌ترين صحنه مباحثات سياسي دنيا مي‌داند
.
درخصوص تاثيرات مستقيم يوتيوب بر تبليغاتي انتخاباتي آمريكا مي‌توان گفت: سايت يوتيوببا همكاري CNN مسووليت پشتيباني مالي دو مناظره نامزد‌هاي نهايي رياست جمهوريآمريكا را در انخابات مقدماتي برعهده داشته است
.
همچنين تاكنون حدود پنج هزارتصوير ويديويي گوناگون مربوط به مناظره جمهوري خواهان و سه هزار ويديو برايدموكرات‌ها در يوتيوب منتشر شده است
.
به گفته چاد هارلي، يكي از بنيان‌گذارانيوتيوب، اين وب‌سايت در هر ثانيه 13 ساعت ويديو بارگذاري مي‌كند و اين تصاويرگوناگون، طيف‌ وسيعي از كاربران آماتور تا حرفه‌اي را در بر مي‌گيرد
.
به گفته ليرايني، يوتيوب يك فضاي فرهنگي باز است كه كاريكاتور‌هاي سياسي در اين فضاي بازمتولد شده‌اند.