به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد در سفري كه به تهران داشتند با دكتر سيد حسين امامي ميبدي رئيس بيمارستان دي تهران ملاقات نمودند .

در اين ديدار صميمي فرماندار ميبد در خصوص مركز تحقيقات ژنتيك شهرستان ميبد توضيحاتي را ارائه نمودند كه در ادامه دكتر سيد حسين امامي ميبدي در خصوص راه اندازي آزمايشگاه كشت سلولي مركز تحقيقات ژنتيكي ميبد مبلغ دو ميليارد ريال را به اين امر اختصاص دهند .