خواسته ها و مطالبات دانشجویان دانشکده علوم ومعارف بفروئیه میبد باحضور مسئولین رسیدگی شد

دراین جلسه که یکی ازخواهران و برادران به نمایندگی از دانشجویان سخن می گفتند؛ خواستاررسیدگی فرماندار و مسئولین شهر بفروئیه به مشکلات دانشجویان شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندار میبد در این جلسه به دقت به مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان دانشجویان دانشکده علوم قرآنی بفروئیه گوش و درنهایت با تقسیم این مشکلات در چند فصل برحل آن باهمکاری شهردار،بخشدار و شورای شهرتاکیدکرد.

حسین فلاح با گفتگوی تلفنی ،با افسری رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ایی که یکی از مشکلات دانشجویان درطی کردن این دوره بود رایزنی و نسبت به حل این مشکل تاکیدکرد .

نماینده دانشجویان دانشکده علوم ومعارف قرآن کریم بفروئیه گفت:چرا این دانشگاه که درسراسرکشور به اسم اوقاف است ولی سازمان اوقاف از نخبه گان و فارغ التحصیلان این دانشگاه در تامین نیروی خود و اعضای هیئت علمی استفاده نمی کند .

تامین هزینه فعالیت های فرهنگی دانشجویان ،مشکل ایاب و ذهاب ،مشکل ،عدم فضای سبز مناسب ،کمبود فضای فیزیکی و امکانات خوابگاه بخشی دیگر از خواسته ها و مطالبات  دانشجویان این دانشکده بود که فرماندار میبد با بازدید از آن قول مساعدت داد .