باحضور فرماندار


رجائي افزود : ما در ترافيك با جان مردم سرو كار داريم بايد دقت لازم و توجه ويژه به اين امر صورت بگيرد و تمامي مصوبات به سرانجام برسد .
ايشان از عدم همخواني بار ترافيك شهري ميبد با خيابانهاي شهر اشاره نمود و بيان داشت متاسفانه خيابانهاي ميبد استاندارد نيست و برخي همشهريان به قوانين راهنمايي و رانندگي توجه نمي كنند پياده روهاي شهر به مركز فروش مغازه داران تبديل شده و موجب سد معبر شده اند .