رجائي فرماندار ميبد در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از فعاليتهاي خوب تأمين اجتماعي ميبد ابراز داشت آقاي ميرزايي در طول خدمت خويش به مقوله مردم داري ، اجراي قوانين و دفاع از مجموعه عملكرد مثبتي داشتند .
ايشان در خصوص فعاليت رو به رشد اقتصادي و افزايش نيروهاي كارگري بومي و غير بومي افزود : جمعيت ميبد رو به فزوني است و در اين زمينه فعاليت تأمين اجتماعي بايد بيشتر شود . و اميدواريم آقاي فلاح در اين خصوص نگاه وي‍ژه اي داشته باشند و حقوق كارگر و كارفرما را به صورت عادلانه در نظر بگيرند  .  
 در اين مراسم مدير كل تأمين اجتماعي استان نيز از خدمات صادقانه ميرزايي تقدير نمود و براي فلاح آْرزوي موفقيت كرد .

يادآور مي گردد فلاح قبلا رياست اداره تأمين اجتماعي شهرهاي تفت و زارچ  نيز برعهده داشته .