تمرينات تاكتيكي و آموزش يگاني حضرت صادق(ع)

تمرينات تاكتيكي و آموزش يگاني حضرت صادق(ع) گردان هاي عاشورا و الزهرا(س) شهرستان ميبد

زمان: 15 الي 17 آبان ماه 87

مكان: منطقه عمومي ثامن الائمه(ع) اردوگاه قدس ميبد

برگزاركننده: ناحيه مقاومت بسيج سپاه ميبد