به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه اي  با حضور فلاح معاون فرماندار، جهازي مدير سازمان تعاون  روستايي  استان و مسئولين  بخش ندوشن پيرامون مسائل شركت تعاوني  اين بخش  در محل فرمانداري ميبد برگزار شد.

جهازي بر رفع مشكل شركت تعاوني روستايي بخش ندوشن خبر داد و افزود : اميدواريم با بررسي و كارشناسي تصميماتي كه در جهت رفع مشكل شركت گرفته مي شود اجرايي نمائيم و به نتايج مطلوبي برسيم .

وي با تاكيد بر اينكه  103 شركت تعاون روستايي وجود دارد گفت : وظيفه اصلي اين شركت تعاوني ها پشتيباني محصولات كشاورزي و دامي توليد تا بازار است .

در اين جلسه دو مصوبه به شرح زير مطرح و تصويب شد :

با توجه به صورت جلسه مورخ 22/07/1393 فرمانداري ميبد مقرر گرديد بخشداري ندوشن از طريق فرمانداري و استانداري پيگيري موضوع تغيير كاربري و همچنين سند مالكيت زمين جنب ميدان امام حيسن ندوشن كه متعلق به شركت تعاوني روستائي اين بخش است باشد.

استعلام از امور اراضي توسط بخشداري ندوشن انجام گيرد و در خصوص مالكيت و واگذاري زمين مذكور به شركت تعاوني روستائي ندوشن اقدام لازم  صورت گيرد.