به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه اي با حضور فلاح  فرماندار با ستاد مبازره با مواد مخدر اين شهرستان در محل فرمانداري برگزار شد.

فلاح با بيان اين كه جلسات  شوراي مواد مخدربايد به صورت  ماهيانه و با بازدهي بيشتر و همچنين پيگيري مصوبات تا حصول نتيجه برگزار گردد افزودند : پيشگيري از اعتياد امري است كه  به نحوي به تمام دستگاه ها مرتبط ميباشد  لذا همه بايد با تعامل  و برنامه ريزي در حوزه وظايف خود در راستاي  مبارزه با مواد مخدر در شهرستان تلاش نمايند.

در اين جلسه همچنين در خصوص فعاليت مركز DIC" " ( مركز گذري كاهش آسيب )  كه براي كنترل آسيب هاي اجتماعي اعتياد و معتادان پرخطر ايجاد شده است  ، بحث و  تبادل نظر شد.

ارائه طرحها و برنامه هاي قابل اجرا در شهرستان ميبد از سوي ادارات ، تشكيل كارگروه فرهنگي با مسئوليت بهزيستي و متشكل از نيروي انتظامي ، بسيج ناحيه مقاومت ، اطلاعات و ديگر اعضاء به تشخيص بهزيستي از جمله مصوبات اين جلسه بود .