به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : اولين جلسه دوره اي كارشناسان دفتر فناوري اطلاعات استانداري و فرمانداريهاي استان به ميزباني شهرستان ميبد برگزار گرديد .

خانم فداكار در ابتدا با معاون فرماندار در خصوص بحث هاي فناوري اطلاعات جلسه اي برگزار كردند در ادامه مدير كل فناوري اطلاعات استانداري و هيأت همراه از سايت فني فرمانداري ميبد و همچنين سامانه هاي مورد استفاده بازديد به عمل آمد.

جلسه كارشناسي مباحث فناوري اطلاعات در خصوص مشكلات موجود در اين حوزه و عملكرد سال 1393 و ارائه برنامه سال 1394 در محل سراي فرهيختگان برگزار گرديد .

شهرستان ميبد از لحظ توسعه شبكه دولت و تعداد ادارت متصل به آن، بالا تر از همه شهرستانهاي استان بعد از مركز استان قرار دارد و سايت فني فرمانداري ميبد نيز در وضعيت مطلوبي قرار دارد.