به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه اي با حضور سيد حميد جمال الديني مشاور معاون رئيس جمهور در مركز رشد و علم و فناوري و شركتهاب دانش بنيان و نخبگان شهرستان ميبد در محل فرمانداري برگزار شد

در اين جلسه ابتدا احمدي رئيس مركز رشد علم و فناوري شهرستان ميبد به بيان برخي مسائل مركز رشد پرداخت و خواستار توجه ويژه و جدي به مركز رشد ميبد كه از ظرفيت و پتانسيلهاي بسياري برخوردار است شد .

در ادامه شركتهاي دانش بنيان و همچنين نخبگان به ارائه ديدگاهها و طرح مسائل مربوط به حوزه خود اشاره داشتند و خواهان رفع برخي مشكلات خود شدند .

سپس دكتر سيد حميد جمال الديني در خصوص برنامه ها ، و حوزه فعاليت و ضوابط مركز رشد و علم فناوري مطالبي را ايراد و افزودند ، جهت پيشرفت شركتهاي دانش بنيان در ميبد چهار مقوله مي بايست مد نظر قرار گيرد :  1 – تبليغات به منظور جذب نخبگان 2 – تشكيل صندوق حمايتي 3 – تغيير رويكرد خيرين و هدايت به سمت علم و فن آوري 4 – ارتباط با صنعتگران ، بازرگانان و بازاريابان