به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : به منظور قدرداني از زحمات روابط عمومي هاي دستگاههاي اداري و خبرنگاران ميبد اردوي تفريحي در منطقه ندوشن برپا گرديد .

شركت كنندگان در اين برنامه ضمن پياده روي در محيط طبيعي شهرستان از آبشار سپيد و غارنباتي بخش ندوشن  بازيد نمودند .

اين برنامه به همت فرمانداري و از طرف روابط عمومي برگزار شد . دانشگاه ميبد و سايت نداي ندوشن نيز نقش بسزايي در برپايي اين اردوي يكروزه داشتند .