با حضورمديركل نوسازي استان يزد پروژه هاي نيمه تمام و رها شده آموزش وپرورش ميبد بررسي شد

 درشهرستان ميبد بيش از20 پروژه آموزش وپرورش با پيشرفت فيزيكي به طورميانگين 50 درصد وجود دارد كه به دليل كمبود اعتبارات ملي واستاني درحالت بلاتكليفي قرارگرفته است

گفتني است : مديركل نوسازي استان ومسئولين بعدازجلسه از پروژه مجتمع تبليغات اسلامي و ساختمان آموزشي ، سلف و نمازخانه فني حرفه ايي پسران ميبد بازدي كردند