بازدید نماینده سازمان جهانی یونسکو از آسیاب دوسنگی محمدآباد
خانم تانیکوچی، مسئول بخش فرهنگ دفتر منطقه ای یونسکو،به همراه دکتر سمسارزاده از سازمان آب منطقه ای یزد و جمعی از اساتید و دانشجویان رشته قنات دانشگاه یزد، چهارشنبه بیست و نهم آبان ماه به بازدید از مجموعه بی نظیر آسیاب دوسنگی پرداختند.
در این بازدید، مهندس پویا در رابطه با چگونگی ساخت و بهره برداری از این آسیاب برای بازدید کنندگان توضیحات جامعی ارائه نمودند.
نماینده یونسکو پس از بازدید دو ساعته از این مجموعه، این اثر باستانی را بسیار بی نظیر و شگفت انگیز خوانده و همچنین از نگهداری و حراست مجموعه آسیاب توسط دهیار محمدآباد تقدیر و تشکر نمودند.
مجموعه بی نظیر آسیاب دوسنگی در غرب روستای محمدآباد و در مسیر قنات قطب آباد واقع گردیده که طبق گفته های اهالی روستا، بین 250 تا 300 سال قدمت دارد، همچنین تنها آسیاب آبی جهان می باشد که در عمق 40 متری زمین احداث گردیده است.