در ابتداي اين بازديد فرماندار و هيأت همراه از روستاي نيوك ديدن نمودند . ايشان ضمن ديدار با مردم و اعضاي شوراي روستا از نزديك با مسائل و مشكلات آنها آشنا شدند . داشتن بهورز ، تأمين آب شرب ، راه اندازي دبستان روستا ، سرويس دهي به دانش آموزان و ايجاد كمربندي از جمله موارد درخواستي آنها بود .
فرماندار ميبد در ادامه به روستاي علويه رفت و ضمن قرائت فاتحه بر گلزار شهداء و ديدار با مردم از درخواستهاي آنها مطلع گرديدند . ايجاد اشتغال ، ساخت مخزن آب ، سرويس دهي و حمل و نقل ، تأمين مسكن جوانان و ايجاد شبكه فاضلات از جمله مهمترين موارد درخواستي اهاي محل بود .
هفتهر مقصد بعدي فرماندار بود ايشان ضمن حاضر شدن در گلزار شهدا و قرائت فاتحه از مناطق مختلف روستا از جمله استخر ، ايجاد واحد دامداري ، گاز مايع ،  فرسودگي شبكه آب رساني  ،  سد خاكي و بتوني ، آب انبار روستا ، بهداري و قلعه تاريخي آن  بازديد نمودند . تأمين آب آشاميدني ، ساخت مسكن براي جوانان ، تأمين آرد براي خانواده ها ، ايجاد شغل و گاز رساني از جمله موارد مطرح شده از طرف اهالي محل بود .
فرماندار ميبد در ادامه بازديد به روستاي سورك رفت كه مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت : وي در گلزار شهداء محل حاضر و پس از قرائت فاتحه طي سخنان كوتاهي از مردم سورك به خاطر استقبال پرشور تقدير نمود .
وي اظهار داشت : ما مسئولين ، خدمت گذار شما مردم هستيم و اميدواريم بتوانيم در اين راه سربلند و باعزت باشيم  .
تكميل گلزار شهداء ، تامين آب از محل آب زاينده رود ، تامين گاز مايع ، اشتغال ، ساخت مسكن ، راه اندازي شبكه استاني يزد ، اختصاص بخشي از عوارض و ماليات معادن اطراف به روستاهاي مجاور ، راه اندازي اينترنت پرسرعت ، تكميل فاضلاب ، تعمير زير ساختها از جمله حمام و استخر روستا ، تعمير جاده روستا و جلوگيري از حركت كاميونها با حمل بار اضافي از جمله خواسته هاي مردم سورك بود .
رجائي همچنين از روستاي صدر آباد بازديد و از نزديك با مسائل و مشكلات مردم آشنا شد . لاي روبي قنات صدر آباد ، ايجاد امكانات فرهنگي ورزشي ، ايجاد اشتغال ، احداث منبع آب آشاميدني ، انتقال آب زاينده رود ، گاز رساني و سرويس حمل و نقل از جمله درخواستهاي مردم محل بود كه توسط اعضاي شورا مطرح گرديد .
فرماندار ميبد و هيات همراه سپس در جلسه شوراي اداري بخش ندوشن حاضر شدند . در اين جلسه ابتدا طباطبائي امام جمعه موقت خواستار پيگيري مسائل و مشكلات منطقه ندوشن و روستاهاي اطراف شدند و تاكيد نمودند همانگونه كه حضرت آيت الله اعرافي بيان داشتند كه مسئولان به ندوشن رسيدگي نمايند اميدواريم رسيدگي شود . ايشان سلام حجت الاسلام والمسلمين  جوادي امام جمعه ندوشن را به اعضاي شورا ابلاغ و از كسالت پيش آمده و عدم حضور عذر خواهي نمودند . وي آب آشاميدني ، اشتغال ، گاز رساني ، آسفالت و تعمير كوچه ها ، مشكلات مرتع و دامپروري ، حفظ و مرمت آثار و ميراث فرهنگي و بافت قديمي و لايروبي قنات از جمله مواردي بود كه به عنوان مسائيل و مشكلات بخش ندوشن مطرح گرديد .
فرماندار ميبد نيز در اين جلسه به ايراد سخن پرداخت و بيان داشت : به حمد الله پس از سي سال اين خواسته بحق مردم منطقه در جهت الحاق به شهرستان ميبد توسط دولت دهم و با همت وزير محترم كشور ؛ استاندار و پيگيريهاي  حضرت آيت الله اعرافي ، حضرت حجت الاسلام والمسلمين جوادي امام جمعه محترم ندوشن ، حضرت حجت الاسلام والمسلمين يحيي زاده نماينده فقيد  ميبد و تفت و ديگر مسئولين محترم به سرانجام رسيد .
برخي از مشكلات منطقه همه گير مي باشد همانند مشكل آب ، گاز رساني و اشتغال كه مي بايست توجه ويژه اي در اين زمينه داشته باشيم . مطالبات مردم را بنده و مسئولان و كارشناس همراه شنيدند و از نزديك با آن آشنا شدند  ، ام نكته اي كه حائز اهميت هست اينكه علي رغم تلاشها و زحماتي كه همكاران خوب ما در شهرستان صدوق داشته اند طي اين 18 سال گذشته اين مطالبات سنگين روي زمين مانده بر همگان مشهود هست كه مايه نگراني است و ما موظف به انجام اينها هستيم ليكن بايد توجه داشت كه هيچ گامي نمي توان برداشت مگر اينكه ابتدا براي آن اعتباري تخصيص داده شده باشد .
وي ادامه داد : اعتبارات عمراني اعتبار مشخصي است كه هر ساله اختصاص داده مي شود و ما موظف به توضيع هستيم براي پاسخ به همه نيازمنديهاي بخشهاي مختلف عمراني ، آموزشي ، درماني ، زيرساختي ، بهداشت و امنيت .
وي با اشاره به اينكه سال گذشته به لحاظ تخصيص اعتبارات سال خوبي نبود افزود : كل اعتبار تخصيص يافته براي عمران شهرستان 8/6 ميليارد بود كه به دليل تحريمها 18% بيشتر تخصيص پيدا نكرد . در بازديد از بخش ندوشن اغلب روستاها براي تحقق درخواستهايشان حداقل 5 ميليارد تومان نياز است . بايد بر اساس الويتها طرحها و مسائل و مشكلات پيگيري شود . به سرانجام رسيدن درخواستها طي مدت كوتاه با توجه به حجم كار و اعتبارات ميسر نيست و براساس الويت ها كارها به پيش خواهد رفت . مديران شهرستان موظف هستند با توجه به بازديدي كه داشته اند و مسائلي كه مسئولين روستاها و بخشها مطرح نموده اند الويتها را مشخص نمايند .
با توجه به اينكه ندوشن جزء مناطق محروم محسوب مي شود و اين امر باعث مي شود اين بخش بيش از بخش مركزي و بفروئيه متناسب با سرانه جمعيتي داشته باشد . و اين مايه اميدواري است  . سرمايه گذاران بسياري با توجه به وجود معادن در منطقه هستند ليكن مديران محترم آنگونه كه بايد توجه كافي در رفع محروميت در كنار اعتبارات دولتي انجام دهند نداشته اند . طبيعي است كه با تك تك آنها طرف مذاكره خواهيم شد و آنها موظفند در رفع محروميت همراه و همكار ما باشند كه اين امر هم به نفع خودشان و هم به نفع مردم منطقه است .
براي اشتغال دو اصل وضعيت نسبي براي سرمايه گذاري حاكم است 1 – بخش كشاورزي و دامپروري  2 - معادن .  لذا عمده سرمايه گذاري بايد در اين دو بخش باشد . احداث شهرك صنعتي بسيار وسيع تر از آنچه در حال حاضر در منطقه است طراحي و اجرا مي شود كه بيشتر در بخش پائين دستي مواردي كه ذكر شد فعال باشند كه آلاينده هم  نباشد .
تامين مسكن در دستور كار جدي ما هست و گاز و آب هم پيگيري خواهد شد ، ايجاد فضاهاي فرهنگي ورزشي و تفريحي در منطقه گامهاي بعدي خواهد بود .
وي در پايان از استقبال گرم مردم روستاها و بخش ندوشن ، اعضاي شوراهاي روستا و بخش و همچنين از بخشداران بفروئيه و ندوشن و روساي ادارات شهرستان و كارشناسان فرمانداري تقدير نمودند .