به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : دكتر طالبي معاون سياسي امنيتي استانداري يزد در سفري به شهرستان ميبد از خانه گلشن ميبد نيز بازديد نمودند .

ايشان در معيت فلاح فرماندار ميبد ضمن بازديد از اين بناي تاريخي از روند پيشرفت كاري آن مطلع و در جريان اقدامات خوب ميراث فرهنگي شهرستان ميبد قرار گرفتند .

خانه گلشن ميبد در حال حاضر به همت شركت تعاوني دهياريهاي ميبد و اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در حال مرمت مي باشد كه مراحل پاياني كار خود را مي گذراند .