به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  فرماندار ميبد در بازديدي از يك واحد  توليدي سفال  حركت جديد در توليد اين صنعت را نشانه پويايي نسل جديد و ورود به دوره جديد در صنعت سفال دانستند .

وي با اشاره به اينكه بايد همواره سعي نمائيم  از خام فروشي جلوگيري كنيم افزود : در صنعت سفال مي توانيم با توجه به خلاقيت ها و بروز استعدادهاي شهرستان در زمينه ارزش افزوده در اين بخش پيشگام باشيم . ايشان ضمن تقدير از زحمات كارگر هنرمند خلاق ميبدي  قول مساعد داد تا جهت ارتقاء اين كارگاه مساعت لازم از طرف فرمانداري به عمل آيد .

در حال حاضر در اين كارگاه تعدادي هنرمند جويايي كار به عنوان كارورز  مشغول به كار مي باشند .