در اين بازديد دكتر بيكي مدير عامل شركت ياس كوير در خصوص عملكرد شركت وهمچنين مسائل و مشكلات آن مطالبي را بيان نمود .
بنا به گفته مدير عامل اين شركت اغلب دستگاهاي مورد نياز تهيه و در آينده نزديك اين شركت راه اندازي مي شود و  اين شركت در جهت توليد عصاره داروئي آماده فعاليت مي باشد 13 قلم داروي گياهي از توليدات اين كارخانه خواهد بود  .

در اين بازديد مقرر گرديد طرح شركت ياس كوير با اصلاحيه اي در دستور كار دريافت تسهيلات دولتي قرار گيرد . يادآور مي شود با راه اندازي اين شركت كشورمان از پنج قلم داروي بيوتكنولوژي كه جزء داروهاي نوتركيب هم هست بي نياز مي شود .