ايشان در جمع ورزشكاران باستاني كار بفروئيه بيان داشت : ورزش و تحرك بين جوانان هرچه بيشتر بايد رواج پيدا كند و ورزشكاران مي بايست علاوه بر اينكه خود شان در امر ورزش اهتمام داشته و دارند دوستان و جوانان ديگر را نيز به سمت ورزش و بويژه ورزش باستاني سوق دهند .
ورزش باستاني هم روح را تقويت مي كند و هم جسم ورزشكار را و چرا كه  ورزشكاران  به نام مولي علي (ع) و ائمه اطهار (ع) به ورزش مشغول مي شوند .
وي تصريح كرد : با ورزش بسياري از معضلات و مشكلات اجتماعي برطرف خواهد شد و اين به نفع خود انسان و جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند .
وي در پايان در خصوص تكميل اين پروژه گفت : اميدواريم اين پروژه هرچه سريعتر با اتمام برسد و در اين زمينه فرمانداري همكاري لازم را خواهد داشت .