فرمانداري شهرستان ميبد در نظر دارد مسابقه پيامكي با اين موضوع  برگزار نمايد:
" اگر فرماندار بوديد براي ميبد چه مي كرديد؟"
شركت كنندگان در اين مسابقه پيامكي مي توانند نظرات خود را به صورت مختصر و در يك جمله كوتاه به شماره پيامكي 3000600032 ارسال نمايند .
به پنج نفر از شركت كنندگان به قيد قرعه و به سه نفر از افرادي كه بهترين جملات را ارسال نمايند با نظر هيأت داوري جوائزي اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال پيامك با موضوع مسابقه حداكثر تا ساعت 24 جمعه مورخ 21 شهريور ماه سال جاري مي باشد .