با حضور مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، معاون فرماندار ، شهردار و ادارات شهرستان ساختمان جديد اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  ميبد در زميني به مساحت 1700 متر مربع و زيربناي 340 مترمربع افتتاح شد.

سيدمحسن فلاح معاون فرماندار با اشاره به افتتاح 40 پروژه با اعتباري بالغ بر 48 ميليارد تومان در هفته دولت افزود : افتتاح اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اولين پروژه اي بود كه در اين هفته افتتاح شد.