با حضور معاون فرماندار :


در اين مراسم كه با حضور معاون فرماندار ميبد برگزار شد مهندس پويا در خصوص روند تهيه اين كتاب توضيحاتي را بيان داشتند وي همچنين در خصوص لزوم برگزاري جشنواره زيلو در شهرستان ميبد سخن گفت .
معاون فرماندار نيز در اين مراسم قول مساعد داد در خصوص تاسيس مجتمع صنايع دستي ميبد و بيمه هنرمندان زيلو باف پيگيري لازم را انجام دهد .

يادآور ميشود كتاب هنروران شهر خورشيد نوشته خانم طاهره كشتكار دانشجوي دانشگاه هنر يزد مي باشد .