از تفسیر قانون بپرهیزید و طبق قانون عمل کنید

جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان میبد امروز صبح، با حضور فرماندار و بقیه اعضای کمیته تعزیرات آرد و نان در فرمانداری میبد برگزار شد.

"محمدرضا رجائی" در این جلسه با تاکید مجدد بر ممنوعیت توزیع نان خارج از شبکه نانوایی از جریمه شدن نانوایهای متخلف خبر داد. پیش از این ممنوعيت توزیع و فروش نان غیرمجاز در مغازه ها به تصویب رسیده بود.

از دو روز پیش نیز، جمع آوری نان غیر مجاز از سطح مغازه ها توسط شبکه بهداشت آغاز گردیده است.

در ادامه نماینده مرکز بهداشت شهرستان میبد از مردم خواست تا در خرید نانهای بسته بندی تولید کارگاههای نان صنعتی، به شماره ثبت و بهره برداری و همچنین تاریخ تولید و انقضای آن دقت نمایند