برگزاری جلسه ساماندهی و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری در بخش بفروئیه

جلسه‌ای با حضور بخشدار بفروئیه، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی بخش بفروئیه، شوراها و دهیاران بخش در بخشداری بفروئیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، جلسه‌ای با حضور بخشدار بفروئیه، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی بخش بفروئیه، شوراها و دهیاران بخش در بخشداری بفروئیه برگزار شد.

 در این جلسه مقرر شد شهرداری و دهیاری‌ها به‌منظور کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری قراردادی را با پیمانکاران مربوطه منعقد و رونوشت آن را به بخشداری ارائه دهند.

 و در پایان هرماه گزارش و مستندات در خصوص کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری را مکتوب به بخشداری ارسال نمایند.​​​​​​​