بازدید نماینده میبد و تفت از حوزه‌های اخذ رأی انتخابات

دکتر سید جلیل میرمحمدی به همراه فرماندارمیبد با حضور در شعبه‌های اخذ رأی شهدای مکه، دبیرستان نجمه، فاطمیه بفروئیه و آموزشگاه گشتاسپ روستای حسن‌آباد و زورخانه مزرعه بیده از همه مجریان برگزاری انتخابات قدردانی کرد.