آشنایی اعضای شوراهای شهرستان میبد با نحوه نگارش صورت‌جلسات

در جلسه‌ای 2 ساعته آموزشی و توجیهی که به همت بخشداری مرکزی میبد برگزار شد؛ اعضای شوراهای سه بخش ندوشن، بفروئیه و مرکزی شهرستان میبد با نحوه نگارش و رعایت شرایط شکلی و ماهوی صورت‌جلسات آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، عرفان کریم بیکی بخشدار مرکزی میبد در این جلسه گفت: در جهت تطبیق برخی از صورت‌جلسات به دلیل عدم رعایت نحوه نگارش و مسائل جزئی منجر به عدم اعلام وصول می‌شد این جلسه آموزشی و توجیهی را برای دهیاران و شوراها برگزار کردیم.

کریم بیکی تأکید کرد: اعضای شوراها ازاین‌پس باید با حساسیت بیشتری نسبت به تشکیل جلسات و ارسال صورت‌جلسات اقدام کنند

در پایان این جلسه آموزشی و توجیهی، اعضای شوراها، ابهامات و اشکالات خود را مطرح کردند و علی‌محمد دهقانی مدرس این جلسه ابهامات را برطرف کرد.