گزارش تصويري بازديد فرماندار ميبد از روستاهاي مزرعه بيده ، حسن آباد و بفروئيه

فرماندارميبد در اين بازديد تعامل بيشتربين اعضاي شوراي اسلامي روستا ها  و هماهنگي با ادارات ذيربط بويژه بخشداري را ازجمله راههاي پيشبرد اهداف دهياريها بيان كرد

ساماندهي فضاي سبزپارك صاحب الزمان ، حصاركشي خانه بهداشت و تكميل نمادگلزارشهداي  روستاي مزرعه بيده و احداث فضاي سبز، جمع آوري زباله سطح روستا و اجراي پروژه ميدان حجت روستاي حسن آباد و توسعه زورخانه و  درخواست اعتبارجهت آسفالت معابرازمشكلات روستاي بفروئيه بود كه مطرح شد