به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان  ميبد : همزمان با آغلز هفته جهاد و كشاورزي و با حضور سجادي پور مدير كل جهاد و كشاورزي استان يزد ، فلاح فرماندار و جمعي از مسئولين ادارات و نهادها چند طرح كشاورزي و صنعتي در شهرستان ميبد به بهره برداري رسيد .