کلاس آشنایی با قانون طرح هدفمند کردن یارانه ها در میبد برگزار شد

در این کلاس حاضرین با کلیات قانون طرح هدفمند کردن یارانه ها آشنا شدند و همچنین مشکلات و چالش ها و  محاسن این طرح بررسی شد.

در پایان نیز شرکت کنندگان سؤالات و ابهامات خود را با طرح پرسش از مدرس کلاس برطرف کردند.