هفته دولت يادآور فداكاري هاي فرزندان پاك و گرانقدر انقلاب و احيا كننده روزهاي پرشور خدمتگزاري شهيدان بزرگ رجائي و باهنر است. در كارنامه دولت هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي عهده دار وظايف مهم اجرايي در نظام جمهوري اسلامي بوده اند ، يادگارهاي ارزشمندي از تلاش ها و فداكاري ها ثبت شده است.

هفته دولت فرصتي مناسب است كه دولتمردان گزارش خدمات خود را به مردم ارائه دهند و مردم ايران نيز از زحمات دولتمردان قدرداني كنند و در اين فرصت از دولت مكتبي رجائي و باهنر نيز يادي شده و دولتمردان براي ادامه دادن راه سرخ آنان هم قسم شوند.

اينجانب با پاسداشت اين مناسبت تاريخي به روان پاك همه شهداي گرانقدر دولت به ويژه شهيدان بزرگوار رجائي و باهنر درود فرستاده و روز كارمند و هفته دولت را به همه دولت مردان و كارمندان خدوم و متعهد تبريك عرض نموده و موفقيت همگان را در راستاي تحقق آرمانهاي بلند حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.