به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : سيد محسن فلاح معاون فرماندار ميبد خطاب به ادارات و نهادها و دستگاهها دولتي در خصوص دست يابي به اهداف سند توسعه شهرستان ميبد مطالبي را ارائه نمودند .

فلاح ضمن تقدير و تشكر از ادارات و نهادههايي كه تا كنون در خصوص سند توسعه شهرستان ميبد همكاري داشته اند گفت : با عنايت به ابلاغ دكتر طالبي معاونت محترم سياسي امنيتي اجتماعي استانداري و تاكيد ايشان در جهت پيشبرد هر چه بهتر و سريع تر امور شهرستانها و دست يابي به اهداف تعيين شده در سند توسعه شهرستانها در راستاي برنامه هاي دولت تدبير و اميد و همچنين ضرورت مديريت و برنامه ريزي مناسب در زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، بهداشتي و ... و با توجه به اهميت خدمت رساني هر چه بهتر به مردم شريف شهرستان ميبد رعايت نكات ذيل براي ادارات و نهادها ابلاغ مي گردد :

1- ضروري است كليه مديران ادارات و نهادها و سازمانهاي اجرايي شهرستان سند راهبردي شهرستان را مطالعه و برنامه ريزي كوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت را بر اساس آن تدوين و ارائه نمايند .

2- ضرورت دارد تا نسبت به مستند سازي اقدامات انجام شده در شش ماهه اول و دوم سال اقدام و نسخه اي از آن براي بهره برداري به فرمانداري ارسال نمايند .

3- ضرورت ارسال آمار و اطلاعات جهت ايجاد بانك اطلاعاتي دستگاههاي شهرستان .

4- ضروري است مديران دستگاهها مجوز تفويض اختيار تصميم گيري  اداره  خود در امور اجرايي از مديران كل خود دريافت نمايند .

5-  ضرورت دارد پاسخ به مكاتبات فرمانداري در اسرع وقت و بدون تاخير انجام شود .

6- ضرورت دارد در صورت دعوت شخصا و به موقع در جلسات حاضر شوند .

7 – ضرورت دارد مصوبات و صورت جلسات ارسالي پيگيري و اجرايي شود .

8- ضرورت دارد مديران دستگاهها هنگام شركت در جلسات به منظور نتيجچه گيري بهتر با توجه به دستور كار ، كسب اطلاعات و سوابق لازم و ارائه مستندات قانوني را مد  نظر داشته باشند .

9 – ضرورت دارد در صورت مرخصي يا ماموريت خارج از شهرستان مراتب كتبا و با معرفي جانشين تام الاختيار به فرمانداري به منظور شركن در جلسات اعلام گردد .

10 – ضرورت دارد مديران ادارات بررسي و كارشناسي لازم صورت دهند تا موارد و مراحل زائد در فرايند انجام كار صورت گيرد .

11 – لازم به ياد آوري است پيگيري و نحوه اجراي موارد ياد شده در هنگام ارزيابي عملكرد ادارات در پايان سال اعمال خواهد شد .