فرماندار ميبد در اين خصوص اعلام داشت : بر اساس اعلام رسمي و طبق نامه شماره 78351 مورخ 26/6/93 وزير محترم كشور جناب آقاي عبدالرضا رحماني فضلي انتخابات دومين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از روز شنبه مورخ 29 شهريور در حوزه شهرستانهاي ميبد و تفت آغاز خواهد شد .

متن نامه وزير كشور بدين شرح است :

بسمعه تعالي

فرمانداران محترم حوزه  هاي انتخابيه نهاوند ، تفت و ميبد

سلام عليكم

انتخابات دومين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از روز شنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه سالجاري همزمان با ثبت نام از داوطلبان نمايندگي آغاز مي گردد . مهلت ثبت نام از داوطلبان هفت روز است كه تا پايان روز جمعه مورخ 4/7/93 ادامه خواهد داشت .

با عنايت به اينكه هياتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه و هياتهاي اجرايي حوزه هاي فرعي بايد همزمان از روز شنبه مورخ 29/6/93 حد اكثر بمدت شش روز تشكيل شوند مقتضي است بر اساس مواد 31 ، 32 و 33 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و فرم هاي آن در چهارچوب برنامه زمانبندي انتخابات  و بخشنامه هاي صادره نسبت به تشكيل هيأت اجرايي و ارسال صورت جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل به دفاتر انتخابات وزارت كشور اقدام نمايند .

اين بخشنامه به منزله دستور شروع انتخابات دومين مياندوره  اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آن حوزه انتخابيه تلقي مي گردد . بنابر اين لازم است در اجراي ماده 9 آئين نامه اجرايي وصول آن را بر اساس فرم شماره 6 آئين نامه اجرايي به دفتر انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند .

 

 

                                                                             عبد الرضا رحماني فضلي