فرماندار ميبد : شما قاريان و حافضان قرآن افتخاري براي شهرستان هستيد

در جشنواره فرهنگی آموزشی کشوری قرآن و عترت بهزیستی كه با حضور  افراد روشن دل و معلولان حسی حرکتی سازمان بهزیستی به صورت کشوری برگزار گردید  علي فلاح در رشته قرائت مقام اول ، عباس فلاح رتبه سوم حفظ 20 جزء و محمد هادي رتبه اول كشوري در حفظ 5 جزء قرآن كريم را كسب نمودند .  

فرماندار ميبد به همراه جواديان سرپرست اداره بهزيستي با حضور در منزل اين روشندلان افتخار آفرين شهرستان و استان  و اهداء لوح تقديري از اين عزيزان تجليل  نمودند .

فلاح با اشاره به رشد خوب مراكز قرآني در شهرستان ميبد اظهار داشت شما قاريان و حافضان قرآن افتخاري براي شهرستان ميبد هستيد و مسلما پاداش اخروي نيز خواهيد داشت .