به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  با حضور فلاح فرماندار و طي جلسه اي در محل فرمانداري مسائل و مشكلات موزه شهداي شهرستان ميبد بررسي شد .

در اين جلسه دهقاني دبير مركز فرهنگي موزه ضمن مرور مصوبات قبلي اين موزه در خصوص برخي كارهاي انجام گرفته توضيحاتي را ارائه نمودند .

تجهيز كتابخانه تخصصي شهداء ، آسفالت كوچه هاي منتهي به موزه ، پيگيري ثبت حقوقي موزه ، روشنايي كوچه هاي مجاور ، آزاد سازي زمين موقوفه جنب موزه از جمله مواردي بود كه مطرح و به تصويب حاضران رسيد  .